เว็บไซต์หลักของเรา www.cordontree.com คลิ๊กด้านล่าง

คอดนตรี ข่าวสารวงการดนตรี เพลง ข่าวคอนเสิร์ต ทั้งในและนอกประเทศ คอดนตรี คอร์ดเพลง เนื้อเพลง หานักร้อง หานักดนตรี หาเพื่อนเล่นดนตรี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศัพท์กีตาร์(Guitar)

เป็นศัพท์ทั่วไปครับสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้

Action  = ความสูงต่ำของระดับสายกับคอกีตาร์
Bass = โทนเสียงเบส
Crunch = เป็นเสียงแตกอ่อนๆ โดยจะมีเสียง โน้ต ที่ชัดเจน
Distortion = เสียงแตก แบบแรง

Damp = การห้ามสายเส้นเดียวหรือหลายเส้นให้หยุดการกังวานโดยค่อย ๆ วางมือหรือนิ้วลงบนสาย
Delay = การทำเสียงให้ซ้ำๆหรือทำเสียงสะท้อน
Distortion = เสียงบิดเบือน
Fret = ชิ้นโลหะที่ใส่อยู่ในฟิงเกอร์บอร์ด ในรูปแบบที่เที่ยงตรงเพื่อแบ่งเสียงที่เล่นกับกีตาร์
Flanger = เสียง Effect เลียนแบบ เครื่องบินขึ้น
Fuzz = จะเป็นเสียงแตกชนิดนึงคล้ายๆ Overdrive แต่ หางเสียงจะยาวขึ้น
Hammer-On = เทคนิคการเล่นที่ตบนิ้วลงบนสายทันทีหลังจากที่มันถูกดีดไปแล้ว เพื่อยกระดับเสียงให้สูงขึ้น ปกติทำอย่างรวดเร็ว
Harmonic  = ปกติหมายถึงเสียงที่เล่นออกมาจากสาย โดยสัมผัสเบา ๆ ด้วยตุ่มนิ้ว จุดที่ให้เสียงชัดเจน คือ เฟร็ตที่ 5, 7 และ 12 ในขณะที่ดีดสายเส้นเดียวกัน ซึ่งจะเกิดเสียงที่สูงและก้องกังวานกว่า เสียงสูงธรรมดาเรียกว่า ฮาร์โมนิค 
Head = ชิ้นไม้ตรงด้านบนของคอ เป็นที่ยึดก้านลูกบิดสาย
High = โทนเสียงสูง
Low = โทนเสียงต่ำ
Machine Head = ลูกบิดโลหะที่ติดอยู่บนหัวกีตาร์ ทำหน้าที่ลดหรือยกระดับเสียงของสายแต่ละเส้นที่ผูกติดกับลูกบิดนั้น
Mid = โทนเสียงกลาง
Neck = คอกีตาร์ คือส่วนของกีตาร์ที่บรรจุฟิงเกอร์บอร์ดไว้
Nut = วัสดุแข็งชิ้นหนึ่ง ปกติทำจาก งา โลหะหรือพลาสติค ซึ่งรองรับสายอยู่ตรงหัว และยึดสายไว้ทางด้านบน
Open Strings = สายเปิดหรือสายเปล่า สายที่เล่นโดยไม่ต้องกด
Overdrive = เสียงแตก
Pick = เป็นวัสดุชิ้นเล็กทำจากพลาสติกหรือเขาสัตว์ ไม้ โลหะ ใช้ดีดสายหรือตีคอร์ดกีตาร์
Pick Guard = เป็นแผ่นพลาสติค หรือวัสดุจำพวกนี้มีไว้ป้องกันด้านหน้าของกีตาร์จากการขีดข่วนจากปิ๊ค
Pick Up = เป็นเครื่องมือที่แปลงการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์ออกเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังแอมป์ทำเกิดเป็นเสียงออกมา 
Phrase = เป็นเสียง Effect เลียนแบบ คลื่นเสียงที่ตีกลับไปมา
Pull-Off = เทคนิคการเล่นที่กดสาย ดีดสาย และจากนั้นก็ยกนิ้วออกในลักษณะดึงสายลงทางด้านล่างเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงที่ต่ำกว่าเสียงเดิม ทำอย่างรวดเร็ว
Rosette = ลายประดับที่ล้อมรอบโพรงเสียงกลมของกีตาร์โปร่ง
Scratch = การดีดสายด้วยเล็บของนิ้วชี้มือขวา
Stumming = ตีคอร์ด
Synth = เสียงสังเคราะห์
Travis Picking = เทคนิคการเกาสายด้วยนิ้ว ซึ่งใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือขวา
Truss Rod  = ก้านโลหะที่สอดเข้าไปในคอกีตาร์และยาวตลอดความยาวของคอ เพื่อเพิ่มแรงเสริมคอให้ตรง
Tone = โทนเสียง ทุ้ม/แหลม
Treble = โทนเสียงสูง
Tremolo = เสียง Effect สั่น กีต้าร์

Volume = ความดังเบาของเสียง